Quiz Quest Answers (Quiz śmiałków) - Call of Dragons

Quiz Quest Event Answers, przedstawiamy poniżej odpowiedzi do Quizu śmiałków w grze Call of Dragons. Odpowiedzi przedstawiamy w języku Polskim, jak i Angielskim.

Quiz Quest Event Answers, we present below the answers to the Quiz Quest in Call of Dragons. We present the answers in Polish and  English.

Polski:

Do czego służą barykady?   -   Spowalniają lądowe legiony wroga
Jak nazywa się miecz Madeline?   -   Zaprzysiężona krawędź
Jakie relacje łączą Nica i Nikę?   -   Starsza siostra/młodszy brat
Która z poniższych opcji nie jest tytułem oficera przymierza?   -   Premier
Jak nazywa się ukochana wiwiera Kregga?   -   Spike
Co może nadal robić bohater, gdy ma 0 pkt. wytrzymałości?   -   Rozmawiać w mieście
Które z poniższych działań nie zapewnia punktów członkowskich w przymierzu?   -   dołączać do zgromadzeń
Które z tych działań może zwiększyć poziom zaufania bohatera?   -   Rozmowa
Jak rozmieszczać legiony na otwartej przestrzeni?   -   Dotknij miejsce i wybierz opcję "rozmieść" z menu
Czego nie można robić, gdy masz 0 PDW?   -   Atakować Mrocznych Kreatur
Które sformułowanie opisuje Atheusa?   -   Ma skrzydła
Co wykuwa się z kluczowej miedzi?   -   Uniwerslany klucz artefaktów
Który z tych przedmiotów pozwala otwierać Uniwersalne Kompendia Artefaktów?   -   Uniwersalny klucz artefaktów
Który z tych bohaterów jest najstarszy? - Theia
Ile lat ma Ordo w 1196 roku, czyli w momencie rozpoczęcia gry?   -   56
Jak nazywa się środek wybuchowy Kregga?   -   Bardzo Wybuchowa Beczka
O kim Kregg mówi "moja śliczna"   -   Spike
Która z poniższych opcji nie jest typem budynku miejskiego?   -   Budowle obronne
Skąd pochodzi Chakcha?   -   z odległej wioski
Jak nazywa się zwierzęcy towarzysz Kelli?   -   Dronkey
Ile głów ma Hydra?   -   3
Jakie stworzenie pojawia się na targu goblinów?   -  Ogromny Jaszczur
Kto uczy bohaterów sztuki oczyszczania w opowieściach sezonowych?   -   Atheus
Gdzie urodziła się Gwanwyn?   -   W Ksiezycowej Dolinie
Jaki kolor ma peleryna Waldyra?   -   Niebieski
Jaki symbol widnieje na emblemacie w oknie honorowego członkostwa?   -   Szyszka
Jakie łupy wojenne otrzymuje się po zniszczeniu fortu mrocznych?   -   łupy fortu wojny
Co badają bohaterowie w opowieści sezonowej "Bogowie pragną, kamienie płaczą"?   -   Kamień many
Ile czubków na głowie ma Ordo?   -   2
W czym pomagają bohaterom talenty służące utrzymaniu pokoju?   -   W walce z Mrocznymi i Mrocznymi Kreaturami

English:

What do Barricades do?   -   Slow down enemy Land Legions
What is the name of Kregg’s beloved pet wyvern?   -   Spike
What is the name of Madeline’s sword?   -   Sword Edge
When a Hero has 0 Stamina, which of these actions is still possible?   -   Talking to them in your City
Which of the following actions does not grant you Member Points in your Alliance?   -   Joining Rallies
Which of these actions can increase a Hero’s Trust Level?   -   Talking to them
How do you deploy Legions to an open space?   -   Tap the space, select “deploy” from the popup
What is Nico and Nika’s relationship?   -   Older sister/younger brother
Which of these is not an Alliance Officer title?   -   Prime Minister
When you have 0 CP, which of these actions is not possible?   -   Attacking Dark Creatures
Which of these Heroes is the oldest?   -   Theia
Which of these describes Atheus’s appearance?   -   He has wings
Who does Kregg call “my pretty”?   -   Spike
What is Keystone Copper used to forge?   -   Universal Artifact Key
Which of these items can open Universal Artifact Compendiums?   -   Universal Artifact Key
What is the name of Kella’s animal companion?   -   Dronkey
Which of the following is not a type of City building?   -   Defensive buildings
How old is Ordo in 1196, the year the game begins?   -   56
What is the name of Kregg’s most beloved explosive?   -   Super Boom Barrel
Where does Chakcha come from?   -   A remote village
In the Season Stories, who teaches our heroes the art of purification?   -   Atheus
In the Season Story “The Gods Wish, the Stones Weep”, what substance are our heroes investigating?   -   Manastone
How many heads does a Hydra have?   -   3
Where was Gwanwyn   -   Moonvale
What creature at the Goblin Market building?   -   Giant Lizard
What is the symbol on the emblem in the Honorary Membership screen?   -   Pine Cone
What kind of War Spoils do you receive for destroying a Darkling Fort?   -   Fort War Spoils
How many topknots does Ordo wear on his head?   -   2
What do Peacekeeping Talents help a Hero to do?   -   Fight Darklings and Dark Creatures
What color is Waldyr’s cloak?   -   Blue

23.10.2023 - Aktualnie działające kody (working codes):

4xalwphmvc
hellocod96
PlayCoD4PC

Udostępnij artykuł na swoich mediach społecznościowych:


Kategorie: Muzyka | GSM | Programowanie | Edukacja | Biuro i firma | Narzędzia | Multimedia | Internet i komunikacja | Grafika | Dom | Bezpieczeństwo
Popularne programy: Lucky Patcher, HWMonitor, HD TUNE, Driver Booster, Winrar, Minecraft, Xvid, ccleaner, happymod, adobe reader, Gimp, hwmonitor, daemon tools, 7 zip, adwcleaner, Ivona, Microsoft teams, Avast, Sketchup make, Davinci resolver, Windows XP, Occt, Driver booster, HD tune, Thunderbird, Skype, utorrent,Rufus, Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 11 Professional Gimp, UltraIso, Bandicam, Foxid Reader,Youtube Downloader Anydesk, Opera GX, Youtube Vanced, Minecraft Lanucher Notepad++, Steam, Auto Clicker, Malwarebytes, Origin, AfterBurner, Rufus, Chrome, Endomondo, Libreoffice, VLC Media Player, PDF Xchange, CPU Z, Afterburner, GG, Firefox, Origin, Youtube to mp3 converter, Youtube to mp3 converter VideoSoft, Discord, Drivermax, POCKIE NINJA, BLUESTACKS, dpoczta, engine cheat, optifine, PDF COMPRESSOR, minecraft launcher, PDFEDIT, Total Commander, OpenOffice, mp4 to mp3, Interner Explorer, Microsoft Edge, DirectX, 4k video Downloader, Teamspeak