Adobe Acrobat Reader DC 2023.008.20533

Adobe Systems Incorporated

 • Aktualizacja:
  2024-04-15
 • Pobrań:
  31738
 • Rozmiar:
  381.03 MB
 • Licencja:
  Bezpłatna (Freeware)
Wybierz system oraz wersję:

Adobe Acrobat Reader DC (Document Cloud) to darmowa i bardzo popularna przeglądarka dokumentów zapisanych w formacie PDF. Program jest bezpłatny i jest światową standardową pozycją, która powinna zostać zainstalowana w systemie. Aplikacja posiada szereg narzędzi służących do wyświetlania, wstawiania komentarzy oraz drukowania dokumentów w formacie PDF. Dzięki zastosowaniu chmury Adobe Document Cloud, korzystanie z aplikacji jest jeszcze prostsze i i wygodniejsze. Aplikacja jako jedyna obsługuje wszystkie rodzaje zawartości dokumentów PDF, od formularzy po przeróżne multimedia.

W coraz to nowszej wersji aplikacja udostępnia nowe funkcje plików PDF. Program występuje w dwóch wersjach, darmowej oraz płatnej, oczywiście wersja darmowa posiada mniej funkcji, lecz mimo to spełnia podstawowe wymagania każdego użytkownika. Wersja darmowa umożliwia wyświetlanie dokumentów zapisanych w formacie PDF, ich drukowanie na dowolnie zainstalowanej drukarce, komentowanie, dzięki bardzo bogatemu zestawowi narzędzi, które umożliwia w prosty sposób dodawanie komentarzy, opisywania plików PDF, czy też dodawania ważnych uwag do dokumentu. 

Po otworzeniu dokumentu, ukazuje nam się jego podgląd, gdzie użytkownik ma szereg funkcji do wyboru. Najważniejszymi narzędziami są: możliwość skomentowania, wypełnienia i odpisania, edytowania pliku PDF, eksportu pliku PDF, utworzenia pliku PDF, połączenia plików, dodanie Stempla, sprawdzenie wymiarów dokumentu, jak i jego poszczególnych części, certyfikaty, gdzie można cyfrowo podpisać dany dokument, możliwość redagowania, ochorny dokumentu, przygotowania formularza,, optymalizacji dokumentu PDF, ulepszania skanów, drukowania, porównywania plików, kreatora operacji, dostępności, tworzenia niestandardowych narzędzi, standardów plików PDF,wysyłania do komentowania, JavaScript, Rich Media, oraz Index. Przedstawione narzędzia skompletowane w jednym miejscu tworzą bardzo dużą funkcjonalność aplikacji Adobre Reader DC. Opiszę tutaj większość funkcji wymienionych wyżej narzędzi. 

Komentowanie możliwe jest dla plików, gdzie ta funkcja jest aktywna. Użytkownik ma pełną kontrolę nad komentowanie dokumentu, który posiada taką opcję. Wtedy z paska narzędzi wybieramy "skomentuj" i zostajemy przekierowani na okno dokumentu, gdzie po lewej stronie pokaże się aktywne okno "skomentuj" wraz z dymkiem, w który można kliknąć i przejść do edycji pliku PDF. Komentowanie ułatwia czytającemu szybsze poruszanie się po dokumencie, dzięki notatkom, użytkownik może w dowolnym miejscu zapisać ważne notatki - komentarze.

Kolejna pozycją jest funkcja Wypełnij i podpisz, która umożliwia cyfrowe podpisywanie dokumentów oraz formularzy. Podpis można wstawić przy pomocy dodania obrazu lub narysowania swojego podpisu. 

Funkcja Edytuj plik PDF, umożliwia edycję plików zapisanych w formacie PDF.  Dzięki temu użytkownik w prosty sposób może wprowadzać zmiany w tekście, dodawać swoje obrazy, lub zastępując obrazy będące już w pliku pdf innymi. Bez problemu można wstawiać nowy tekst do pliku PDF, dodawać nowe linie do list, zmieniać kolor tekstu, usuwanie literówek, zastępowania określonych wyrazów, dat, czy też słów innymi, zdefiniowanymi przez siebie.

Następnym narzędziem jest Eksportuj plik PDF, dzięki któremu, w prosty sposób użytkownik może eksportować plik PDF do całkowicie edytowalnego dokumentu Word, Excel czy też RTF. Po eksporcie dokument jest całkowicie edytowalny, przez co użytkownik może zmieniać w nim wszystko czego potrzebuje, od zmiany tabel, marginesów, po zmianę czcionki czy też jej koloru. 

Utwórz plik PDF polega na tworzeniu pliku PDF z już istniejących innych plików z formatach TXT, Word, Excel, czy tez TRF. Stworzony plik tekstowy można przekonwertować do postaci PDF, dzięki czemu zostanie on niejako zablokowany co umożliwia proste jego otworzenie w innych programach obsługujących pliki PDF. Dzięki zapisowi do pliku  PDF, mamy pewność że jego zawartość nie zmieni się w zależności od wersji danego programu biurowego.

Narzędzie połącz pliki daje możliwość scalania kilku plików w jeden plik PDF. Chodzi tutaj o pliki tekstowe, oraz graficzne, pliki aplikacji Word, Excel, Power Point, czyli DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, JPG, JPEG, TIF, czy też BMP. Wszystkie wymienione formaty można konwertować do pliku PDF i oczywiście łączyć je ze sobą. Acrobar Reader tworzy tutaj wirtualną drukarkę, która "drukuje" dokumenty do formatu PDF.

Stempel to kolejne narzędzie umożliwiające wstawianie swojego stempla do określonego dokumentu.  Program umożliwia wstawienie wielu predefiniowanych stempli, lub po prostu stworzenie swojego własnego. Acrobat Reader sam dynamicznie pobiera informacje z komputera oraz panelu Tożsamości, przez co w stemplu mogą pojawić się bieżące informacje, takie jak data godzina czy też nazwa. Program posiada kilka możliwości wstawiania stempli: dynamiczne, Podpisać tutaj, własny, oraz stempel komercyjny.

Kolejne narzędzie to Wymiary, które umożliwia bardzo dokładne sprawdzenie wymiarów danego obiektu znajdującego się w dokumencie PDF. W menu narzędzia Wymiary, użytkownik może wybrać typ pomiaru, jak i typy przyciągania. Po uruchomieniu narzędzia Wymiary, na ekranie pokazuje się wbudowane narzędzie odległość, gdzie domyślnie pokazana jest w calach bardzo dokładna odległość miedzy wyznaczonym punktem A i B, następnie kąt X oraz Y, podziałka,oraz ustawiona precyzja.

Narzędzie Certyfikaty umożliwia cyfrowe podpisanie dokument, tak aby dokument posiadał cyfrowy certyfikat bezpieczeństwa. Przy pomocy Certyfikatów użytkownik może szyfrować oraz sprawdzać poprawność podpisów elektronicznych. Pamiętajmy, że podpisany dokument podpisem elektronicznym zapewnia użytkownika o jego prawidłowym pochodzeniu. Trzeba pamiętać że każdy certyfikat przechowuje składnik klucza publicznego, który jest częścią elektronicznego identyfikatora. Podczas tworzenia zabezpieczenia pliku, użytkownik musi ustalić poziom dostępu dla każdego z odbiorców, jak i określić samych odbiorców.

Redaguj jest kolejnym narzędziem, umożliwiającym redagowanie treści zawartej w pliku PDF, czyli tekstu oraz widocznych obrazów. Redagowanie bardzo dobrze sprawdza się przy edycji poufnych informacji. W prosty sposób możliwe jest usunięcie ukrytych informacji a w ich miejsce wstawienie pustych pól, lub znaków redakcyjnych.

Chroń to kolejne narzędzie które umożliwia ochronę dokumentu PDF za pomocą hasła. Algorytmem szyfrowania jest AES ze współczynnikiem 128 bitowym lub 256 bitowym. Ilość bitów zależy od wersji programu Adobe Acrobata. Tak zabezpieczony hasłem dokument jest całkowicie bezpieczny. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby stworzyć listę odbiorców dla zaszyfrowanego pliku, lecz w tym przypadku należy pamiętać o umieszczeniu swojego certyfikatu na liście odbiorców. Użytkownik może wprowadzić także tzw. przywołania,  w celu ograniczenia edycji oraz druku dokumentu PDF.

Narzędzie Przygotuj formularz służy do zmiany formularza płaskiego na formularz przeznaczony do wypełnienia. Aby wykonać taką czynność należy włączyć narzędzie Wypełnij i podpisz . Owe narzędzie służy do wypełniania formularzy płaskich.

Optymalizuj dokument PDF (skompresuj plik PDF) pomaga w optymalizacji plików PDF, w zmniejszeniu ich rozmiarów, poprzez kompresję zawartych w pliku PDF obrazów, grafik, optymalizacji czcionek, czy też usuwaniu nie potrzebnych składników pliku.

Kolejne narzędzie o nazwie Skanuj i wykonaj OCR, daje możliwość skanowania tradycyjnych, przeważnie w formie papierowej dokumentów do pliku PDF, które potem można poddać edycji. Tak przekształcone dokumenty, książki itp, w pliki PDF umożliwiają ich edycję już w formie graficznej, tyczy się to tekstu oraz wszelkich grafik, które także zostały przeskanowane. Tak powstały dokument poddawany jest procesowi OCR - rozpoznawania znaków, dzięki czemu, może być w pełni edytowalny, oraz obsługujący wyszukiwanie w całym przetworzonym dokumencie.

Dobrze znanym narzędziem jest Drukowanie, które przede wszystkim umożliwia wydruk dokumentu PDF, oraz jego profesjonalne przygotowanie do takowego wydruku. Adobe Acrobat Reader DC umożliwia pełen i dokładny podgląd dokumentu, który ma być wydrukowany, umożliwia także przygotowanie oraz poprawę plików PDF, dzięki czemu można uzyskać określony efekt drukując wybrany dokument.

Standardy plików PDF daje możliwość tworzenia plików PDF zgodnych ze standardami. Chodzi tutaj o tworzenie i konwersję plików PDF/A, PDF/X, czy też PDF/E, gdzie można w prosty sposób sprawdzić ich poprawność oraz zgodność z normami ISO. Pliki PDF/A itp, sa plikami które wykorzystywane są do zaawansowanej długoterminowej archiwizacji w formie elektronicznej, przez co stworzony dokument może przetrwać bardzo długi okres czasu liczony w latach.


Utwórz narzędzie niestandardowe czyli możliwość tworzenia własnych narzędzi, która potem można udostępnić innym osobom. Podczas tworzenia niestandardowego narzędzia wyświetlone zostanie okno z przeróżnymi narzędziami, które można przenosić z jednego miejsca w inne, dzięki czemu stworzone zostaje własne zdefiniowane narzędzie, cechujące się niestandardowymi opcjami, od paneli, linii dzielących po przeróżne instrukcje. 


Porównaj pliki jest kolejnym narzędziem, bardzo przydatnym, który daje możliwość porównywania dokumentów PDF. Zakładając, że ktoś stworzył dokument w formacie PDF, następnie naniósł tam poprawki, czy też inne zmiany, to dzięki temu narzędziu , może bez problemu porównać stworzony plik PDF, z tym który został poprawiony, dzięki czemu w prosty i wyrazisty sposób zostaną pokazane różnice w tych dwóch dokumentach - będą one podświetlone.

Kreator operacji pozwala na wykonywanie operacji na plikach PDF z asystą przez co cały proces zamienia się w szybki proces, któremu normalnie musielibyśmy poświęcić dużo czasu. Owe narzędzie pozwala na zautomatyzowanie wykonywania pewnych operacji, przez co użytkownik może zając się innymi sprawami. 

Dostępność zapewnia ułatwienie dostępu do dokumentów PDF, dla osób niepełnosprawnych, co przekłada się na większą liczbę odbiorców w tym szczególnie dla grona niepełnosprawnych. Narzędzie pozwala tworzyć oraz weryfikować pliki PDF, które spełniają wszelkie standardy ułatwień dostępu.

Rich Media ma tutaj duże znaczenie, bowiem pozwala wstawiać do dokumentu PDF multimedia, takie jak dźwięk, obiekty 3D, czy też klipy wideo. Dzięki temu dokument staje się w pełni multimedialnym dokumentem, który może trafić do większego grona odbiorców. Przyciąga to większą ilość użytkowników, a zawarte multimedia, oraz obiekty 3D, urozmaicają przeglądanie pliku PDF.

Indeks ułatwia odnajdywanie dokumentów PDF. Samo indeksowanie dokumentów sprawia, że ich wyszukiwanie staje się łatwiejsze i sam jego proces odbywa się znacznie szybciej. Katalogowanie zapewnia porządek w plikach PDF, a dodatkowa ich indeksacja przyspiesza wszelkie procesy wyszukiwania ważnych informacji, znajdujących się w plikach PDF.

Wyślij do recenzji umożliwia wysyłanie określonych plików do recenzji , gdzie z kolei wystawione opinie można przechowywać w jednym pliku PDF. Narzędzie to pozwala na udostępnianie recenzentom dokumentów, zapraszaniu recenzentów, śledzenie aktywności, czy tez powiadomienie o postępach recenzentów.

JavaScript współpracuje z plikami PDF. Dzięki obsłudze skryptów JavaScript użytkownik może dodawać przeróżne elementy, od obliczania funkcji, poprzez zaawansowane formatowanie tekstu, sprawdzania poprawności formularzy PDF, a kończąc na połączeniu z samą bazą danych.

Nie wszystkie wyżej opisane narzędzia wchodzą w skład Adobe Acrobat Reader DC w wersji darmowej. W skład darmowej wersji wchodzą: Skomentuj, Wypełnij i podpisz, Stempel, Wymiary, oraz Certyfikaty. Płatna wersja programu posiada wszystkie opisane narzędzia.


Galeria programu Adobe Acrobat Reader DC
Polub ten program:

Programy producenta Adobe Systems Incorporated do pobrania

pobierz program Adobe After Effects

Adobe After Effects CC 2024 24.0.1

pobrań: 1257
pobierz program Adobe Photoshop CS2

Adobe Photoshop CS2 9.0 Final

pobrań: 943
pobierz program Adobe Photoshop

Adobe Photoshop 7

pobrań: 4004
pobierz program Adobe Illustrator

Adobe Illustrator CC 2022 27.0

pobrań: 956
pobierz program Adobe Photoshop CS3

Adobe Photoshop CS3 Extended PL

pobrań: 1013
pobierz program Adobe Fireworks

Adobe Fireworks CS6

pobrań: 43
pobierz program Adobe Shockwave Player

Adobe Shockwave Player 12.3.4.204

pobrań: 131
pobierz program Adobe Flash Player

Adobe Flash Player 32.0.0.414

pobrań: 14178
pobierz program Adobe Contribute

Adobe Contribute CS5 6.5

pobrań: 18
pobierz program Adobe Flash Professional CC

Adobe Flash Professional CC 2015

pobrań: 495
pobierz program Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver CC 2021 21.1.15413

pobrań: 103
pobierz program Adobe Encore

Adobe Encore CS6

pobrań: 417
pobierz program Adobe Captivate

Adobe Captivate 9

pobrań: 14
pobierz program Adobe AIR

Adobe AIR 33.1.1.856

pobrań: 308
pobierz program Adobe Acrobat

Adobe Acrobat XI Pro 11.0.11

pobrań: 574
pobierz program Adobe Acrobat 3D

Adobe Acrobat 3D 8

pobrań: 102
pobierz program Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro 9.0

pobrań: 1415
pobierz program Adobe Reader

Adobe Reader 9.5

pobrań: 778
pobierz program Adobe Reader XI

Adobe Reader XI 11.0.23

pobrań: 35658
pobierz program Adobe Photoshop

Adobe Photoshop 7.0.1 update

pobrań: 517
pobierz program Adobe Creative Suite

Adobe Creative Suite 6 Web Premium

pobrań: 36
pobierz program Adobe Photoshop

Adobe Photoshop CS6 Extended 13.0.1.1

pobrań: 3112
pobierz program Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC 2015 update

pobrań: 625
pobierz program Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC 2018 19.0

pobrań: 4320
pobierz program Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro CC 2022

pobrań: 1020
pobierz program Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express 3.8.411.0

pobrań: 87
pobierz program Photoshop CS3

Photoshop CS3 3

pobrań: 4
pobierz program Adobe Acrobat XI

Adobe Acrobat XI 11.0.1

pobrań: 2
pobierz program Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions 4.5.9

pobrań: 3
pobierz program Brackets

Brackets 1.13

pobrań: 0
pobierz program Adobe DNG Converter

Adobe DNG Converter 9.1.1

pobrań: 7
pobierz program Flash Media Live Encoder

Flash Media Live Encoder 3.2.0.9932

pobrań: 2
pobierz program Adobe Flash Player Uninstaller

Adobe Flash Player Uninstaller 34.0.0.105

pobrań: 0
pobierz program Adobe Flash Builder

Adobe Flash Builder 4.7

pobrań: 2
pobierz program Adobe Edge Animate CC

Adobe Edge Animate CC 4.0

pobrań: 0
pobierz program Adobe Acrobat DC

Adobe Acrobat DC 23.006

pobrań: 2
pobierz program Adobe Premiere Clip

Adobe Premiere Clip 1.1

pobrań: 0
pobierz program Adobe Acrobat Pro DC

Adobe Acrobat Pro DC 2022.001

pobrań: 3
pobierz program Adobe CC Cleaner MacOS

Adobe CC Cleaner MacOS 4.3.0.7

pobrań: 0
pobierz program Adobe Fill & Sign iOS

Adobe Fill & Sign iOS 23.9

pobrań: 0
pobierz program Adobe Premiere Elements

Adobe Premiere Elements 2024

pobrań: 2
pobierz program Adobe XD CC

Adobe XD CC 54.1

pobrań: 22
pobierz program Adobe Lightroom iOS

Adobe Lightroom iOS 9.0

pobrań: 0
pobierz program Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements 2024

pobrań: 0
pobierz program Adobe Color

Adobe Color 1.2

pobrań: 0
pobierz program Adobe Revel

Adobe Revel

pobrań: 0
pobierz program Adobe Creative Cloud MacOS

Adobe Creative Cloud MacOS 6.8.1

pobrań: 0
pobierz program Adobe CC Cleaner

Adobe CC Cleaner Tool 4.3.0.395

pobrań: 0
pobierz program Adobe Dimension CC

Adobe Dimension CC 2020

pobrań: 0
pobierz program Adobe Fill & Sign Android

Adobe Fill & Sign Android 1.9.3

pobrań: 0
pobierz program Adobe Experience Design

Adobe Experience Design 50.2

pobrań: 0
pobierz program Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud 6.8.1

pobrań: 0
pobierz program Adobe Photoshop Sketch

Adobe Photoshop Sketch 2.2

pobrań: 1
pobierz program Adobe Lightroom CC

Adobe Lightroom CC 2022

pobrań: 10
pobierz program Adobe Comp CC

Adobe Comp CC 1.0

pobrań: 0
pobierz program Adobe Illustrator Draw

Adobe Illustrator Draw 3.7

pobrań: 0
pobierz program Adobe Color CC

Adobe Color CC 2.2

pobrań: 0
pobierz program Adobe Character Animator CC

Adobe Character Animator CC CC 2022 22.5.0.53

pobrań: 2
pobierz program Adobe Photoshop Fix

Adobe Photoshop Fix 1.1

pobrań: 0
pobierz program Adobe InCopy CC MacOS

Adobe InCopy CC MacOS 2022 17.4.0.51

pobrań: 0
pobierz program Adobe Photoshop Camera

Adobe Photoshop Camera 1.0

pobrań: 0
pobierz program Adobe InDesign CC

Adobe InDesign CC 2022

pobrań: 1
pobierz program Adobe Muse CC

Adobe Muse CC 2018

pobrań: 7
pobierz program Adobe InCopy CC

Adobe InCopy CC 2022 18.0

pobrań: 0

Recenzje użytkowników o programie Adobe Acrobat Reader DC

Chcesz dodać recenzję? Zaloguj sie

Komentarze o programie Adobe Acrobat Reader DC

 • Hillatops (niezalogowany)
  | 95.214.55.xxx

  programu uzywam do dzisiaj i jest super! :)

 • Zygmunt (niezalogowany)
  | 54.39.133.xxx

  coś duży ten program, kiedys adobe reader miał 20 mb teraz prawie 300...

 • Ząbek (niezalogowany)
  | 167.114.11.xxx

  oby nie siadł tak jak flash player hhehe program ok działa lux jednak reader robi swoje

 • derecki (niezalogowany)
  | 68.235.61.xxx

  czy ktoś miał problem z tym programem? dokładniej z instalacją adobe reader?

 • jupiter (niezalogowany)
  | 68.235.61.xxx

  zaktualizujcie program bo jest stara wersja adobe reader

 • muzyk
  | 185.233.27.xxx

  czy ten program tworzy wirtualna drukarkę? ktoś pisał że reader tak ma robic

 • rusek (niezalogowany)
  | 68.235.61.xxx

  jak adobe coś wypuści to musi być dobre super program ten adobe reader

 • damian (niezalogowany)
  | 95.155.85.xxx

  w sumie adobre reader jest najszybszym programem no i nie zastapionym

 • eskimos (niezalogowany)
  | 95.155.85.xxx

  Jeee takiego programu szukałem reader jest najlepszy!

 • ela (niezalogowany)
  | 95.155.85.xxx

  to najlepszy reader jak dotad super aplikacja

 • malarka
  | 95.155.85.xxx

  no no tego sie nie spodziewalem po tym programie Acrobat Reader !! jest super

 • Lolek
  | 95.155.85.xxx

  Adobe Acrobat Reader DC jest dobry polecam

 • Anija
  | 95.155.85.xxx

  moze flash się nie udał lecz Adobe Acrobat Reader DC jest najlepszą aplikacją!

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.Komentując akceptujesz Regulamin publikowania komentarzy.Kategorie: Muzyka | GSM | Programowanie | Edukacja | Biuro i firma | Narzędzia | Multimedia | Internet i komunikacja | Grafika | Dom | Bezpieczeństwo
Popularne programy: Lucky Patcher, HWMonitor, HD TUNE, Driver Booster, Winrar, Minecraft, Xvid, ccleaner, happymod, adobe reader, Gimp, hwmonitor, daemon tools, 7 zip, adwcleaner, Ivona, Microsoft teams, Avast, Sketchup make, Davinci resolver, Windows XP, Occt, Driver booster, HD tune, Thunderbird, Skype, utorrent,Rufus, Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 11 Professional Gimp, UltraIso, Bandicam, Foxid Reader,Youtube Downloader Anydesk, Opera GX, Youtube Vanced, Minecraft Lanucher Notepad++, Steam, Auto Clicker, Malwarebytes, Origin, AfterBurner, Rufus, Chrome, Endomondo, Libreoffice, VLC Media Player, PDF Xchange, CPU Z, Afterburner, GG, Firefox, Origin, Youtube to mp3 converter, Youtube to mp3 converter VideoSoft, Discord, Drivermax, POCKIE NINJA, BLUESTACKS, dpoczta, engine cheat, optifine, PDF COMPRESSOR, minecraft launcher, PDFEDIT, Total Commander, OpenOffice, mp4 to mp3, Interner Explorer, Microsoft Edge, DirectX, 4k video Downloader, Teamspeak