AMD zawiera ugodę z niezadowolonymi akcjonariuszami

Od roku 2014 trwa spór pomiędzy AMD i częścią inwestorów domagających się odszkodowania w związku z niedotrzymaniem założeń dotyczących premiery APU Llano. Ówczesne kierownictwo koncernu z Sunnyvale prezentując plan wydawniczy i prognozę przychodów miało mijać się z prawdą, świadomie wprowadzając w błąd swoich udziałowców. Premiera opisywanych procesorów była wielokrotnie przekładana, co negatywnie przełożyło się na przychody. Po długich i ciężkich negocjacjach obie strony doszły w końcu do konsensusu, a AMD zgodziło się wypłacić inwestorom rekompensatę w łącznej kwocie 29,5 miliona dolarów.

Teraz na polubowne rozwiązanie musi zgodzić się jeszcze sąd, który weźmie pod uwagę interesy nie tylko największych akcjonariuszy, negocjujących z AMD porozumienie, ale i mniejszych udziałowców.