Microsoft i Oracle zawiązują niezwykły sojusz

Microsoft i Oracle nawiązały strategiczne partnerstwo w ramach którego dwie konkurujące dotąd ze sobą oferty usług chmurowych zostaną przebudowane tak by się nawzajem uzupełniać. Centra baz danych oferujące usługi w ramach chmury Azure oraz Oracle Cloud będą ze sobą połączone za pomocą odpowiednich interfejsów, które pozwolą na szybką wymianę informacji. Dzięki temu klient biznesowy będzie w stanie wykorzystać w swojej działalności zarówno narzędzia analityczne i SI od Microsoftu jak i system bazodanowy firmy Oracle.

To dość nietypowe wydarzenie jest pokłosiem nowej strategii obu podmiotów w ramach której Microsoft i Oracle chcą zwiększyć swoje przychody współpracując ze sobą zamiast się zwalczać.