Sprzedaż komputerów PC nadal spada

Firma analityczna Gartner opublikowała najnowsze wyniki sprzedaży komputerów PC w drugim kwartale bieżącego roku. W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące od producentów OEM sprzedających gotowe zestawy PC. Drugi kwartał bieżącego roku zakończył się wynikiem 61,1 miliona sprzedanych komputerów i był słabszy niż analogiczny okres roku ubiegłego. Spadek wyniósł około 4.3% i dotknął niemal wszystkie firmy z branży. Jedynie Dell zanotował wzrost sprzedaży na poziomie 1,4%.

Tym samym rok 2017 wpisuje się w trwający od kilku lat niekorzystny trend spadku sprzedaży gotowych zestawów PC. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele, ale najważniejszą z nich jest powolne starzenie się sprzętu. Dostępne na rynku komputery od kilku lat oferują zadawalającą wydajność i potrzebę częstej zmiany czują w zasadzie tylko profesjonaliści oraz gracze.