Windows 10 sam odinstaluje kłopotliwe aktualizacje

Microsoft dodał do swojego systemu Windows 10 nową funkcję, mającą sprawić aby ten system operacyjny był bardziej niezawodny. Unowocześnienie dotyczy usługi Windows Update, która zyskała możliwość automatycznej deinstalacji kłopotliwych poprawek. System będzie w stanie automatycznie odinstalować aktualizacje jeśli będą one powodować poważny problem z pracą komputera, a także automatycznie odinstalować aktualizacje wycofane przez Microsoft (np. takie, w których znaleziono błąd) - jeśli zdążyły już one zostać pobrane i zainstalowane. W przypadku odinstalowania aktualizacji, jej ponowne zainstalowanie zostanie automatycznie odłożone na 30 dni.

Nowa funkcja jest zapewne pokłosiem problemów z jesienną aktualizacją October 2018 Update, która okazała się wadliwa i musiała została tymczasowo wstrzymana do momentu poprawy błędów. Niestety część użytkowników u których aktualizacja zdążyła się wykonać utraciła swoje prywatne pliki. Fala krytyki jaka spadła wówczas na Microsoft prawdopodobnie zmusiła producenta do ponownego przemyślenia filozofii funkcjonowania modułu automatycznych aktualizacji.