Apple ukarane za łamanie patentów

Apple musi zapłacić Uniwersytetowi w Wisconsin 506 milionów dolarów w formie zadośćuczynienia za bezprawne wykorzystanie jednego z patentów będących we władaniu uczelni. Spór toczy się od 2015 roku, gdy firma z Cupertino przegrała identyczną sprawę i miała zapłacić Wisconsin Alumni Research Foundation 234 miliony dolarów. Jednak mimo niekorzystnego wyroku Apple nadal korzystało bezprawnie z patentów Uniwersytetu w 2016 roku i w związku z tym sąd nałożył kolejną, jeszcze większą karę. Prowadzący rozprawę William Conley wyraźnie podkreślił, że suma jest wyższa ze względu na recydywę.

Patent, który naruszyło Apple związany jest z budową CPU i został zgłoszony w 1998r przez Gurindara Sohi, profesora Uniwersytetu w Wisconsin.