Rambus idzie pod młotek

Bloomberg twierdzi, że właściciele firmy Rambus wynajęli doradcę, który pomoże im znaleźć kupca zainteresowanego przejęciem całego majątku przedsiębiorstwa. A trzeba przyznać, że jest co przejmować. Firma ma w swoim posiadaniu ponad 2500 praw do różnych technologii powiązanych z pamięciami. Zysk firmy jest generowany z umów licencyjnych na ich wykorzystanie przez inne podmioty. Wśród klientów Rambusa jest między innymi firma Western Digital, znany producent dysków HDD.

W przeszłości Rambus wielokrotnie walczył w sądzie z innymi firmami, które miały zdaniem prawników naruszać jego prawa. Dwa lata temu firma przeszła restrukturyzację i skupiła się na rynku urządzeń mobilnych oraz rozwiązaniach dla centrów baz danych.